SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:

U svrhu iskorjenjivanja siromaštva, smanjivanja nejednakosti, zaštite planete i osiguravanja napretka za sve, na 69. sjednici Opće skupštine UN-a 2015. godine, usvojeno je 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), sa 169 specifičnih podciljeva, u okviru dokumenta ‘Mijenjajmo svoj svijet: Agenda za održivi razvoj do 2030. godine’.

Kao glavna platforma UN-a o održivom razvoju, 2013. godine je osnovan politički forum o održivom razvoju na visokoj razini UN-a (High level political forum, HLPF) koji je zamijenio Komisiju za održivi razvoj. HLFP ima središnju ulogu praćenju provedbe Agende 2030 i SDG-eva, olakšava razmjenu iskustava, uspjeha, izazova i naučenih lekcija te daje političko vodstvo, smjernice i preporuke. Sastaje se jednom godišnje te provodi godišnje tematske preglede SDG-eva. Prema odredbama Rezolucije 70/299 Opće skupštine, teme i skupovi SDG-eva koje HLPF razmatra od 2017. do 2019. godine su:

2017. Iskorjenjivanje siromaštva i promicanje prosperiteta u svijetu koji se mijenja
– 2018. Transformacija prema održivim i otpornim društvima
2019. Osnaživanje ljudi i osiguravanje uključenosti i jednakosti

Iako ciljevi nisu pravno obvezujući, od država članica UN-a očekuje se uspostava sustava za integriranje SDG-eva u nacionalne politike i praćenje provedbe putem dogovorenih pokazatelja.

Europska komisija izradila Komunikaciju pod nazivom: ‘Daljnji koraci prema održivoj europskoj budućnosti – europsko djelovanje za održivost’ (2016.), kojom je postavljen okvir EU za postizanje SDG-eva i provedbi Agende 2030 te u aneksu sadrži usporedni prikaz SDG-eva s politikama EU. Komunikacija objašnjava kako će politički ciljevi EU doprinijeti provedbi Agende 2030 i kako treba u politički okvir EU uključiti SDG-ove.

U siječnju 2018. godine Vlada RH je usvojila Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj, čiji je zadatak praćenje i koordinacija provedbe Globalnih ciljeva održivog razvoja.

 

ERASMUS+:

Erasmus+ program je EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Njegov proračun od 14,7 milijardi eura omogućit će studiranje, osposobljavanje i stjecanje iskustva u inozemstvu za više od 4 milijuna Europljana.

Predviđeno je da program traje do 2020., a prilike se ne nude samo studentima. U njemu je objedinjeno sedam prethodnih programa te se prilike nude različitim pojedincima i organizacijama.

Detaljne informacije o tim prilikama, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+. Dostupan je i okvirni vodič za financiranje, u kojem su navedene neke centralizirane mogućnosti.

  • RAZMJENE MLADIH
  • MOBILNOST OSOBA KOJE RADE S MLADIMA
  • EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI