Na lokalnoj razini provodimo različite projekte za poboljšanje životnih uvjeta za mlade, njihovo obrazovanje kako kroz formalne tako i neformalne oblike obrazovanja. Aktivno stvaramo nove mogućnosti i ostvarujemo nove mogućnosti za mlade kako bi se uspješnije pripremili za ulazak u svijet rada.

Uz navedeno sudjelujemo i provodimo istraživanja i kreiramo lokalne programe za mlade kako bi se reagiralo na potrebe mladih u određenoj sredini te kako bi se donio strateški dokument i akcijski plan za daljnje djelovanje.

Centar Društvenih Inovacija pruža podršku i savjetovanje, te psihološko savjetovanje roditeljima, obiteljima, djeci i mladima te građanima.

Kroz poduzetničke projekte osnažujemo mlade za ulazak u svijet poduzetništva, pružamo edukacije te stvaramo osnovni set znanja za nove poduzetnike, podižemo svijest o društvenom poduzetništvu i pružamo razne usluge od savjetovanja do analize i istraživanja.

PROGRAM ZA MLADE OPĆINE DUBRAVA