MLADI U HRVATSKOJ AKTIVNI OKO GLOBALNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA (SDG)

  • Na nacionalnoj razini provodimo projekt: Mladi u Hrvatskoj aktivni oko Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) kroz koji aktivno surađujemo sa svim JLPRS te jačamo mlade za zauzimanje aktivne uloge u zajednici.

PRIJAVA ZA SDG AMBASADORA – uključi se i ti u praćenje realizacije globalnih ciljeva održivog razvoja

 

 

SDG AMBASADORI