OSNOVNE INFORMACIJE:

REGISTARSKI BROJ 21009425 OIB 92833082591
NAZIV CENTAR DRUŠTVENIH INOVACIJA SKRAĆENI NAZIV CDI
SJEDIŠTE PANTOVČAK 85, ZAGREB, HR PIC NUMBER 899615928
RNO 0215880 MATIČNI BROJ 02893061
IBAN HR0524070001100071919, OTP BANKA OID: E10218881

CILJ:

Razvoj, poticanje i promicanje socijalnih inovacija i socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, umrežavanje i pružanje podrške socijalnim/društvenim inovatorima i poduzetnicima; promicanje vrednota i kulture socijalnih/društvenih inovacija u društvu; razvoj i promocija novih oblika poslovanja i organizacija u skladu s načelima održivosti u ekonomskom, socijalnom i ekološkom smislu i u skladu s najvišim načelima osobne i društvene odgovornosti.

 

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI:

Osmišljavanje, izrada i provođenje programa i projekata Centra; organizacija tribina, seminara, predavanja, tečajeva, okruglih stolova, treninga, usavršavanja, te ostalih oblika neformalne edukacije i aktivnosti usmjerenih ostvarivanju ciljeva Centra; izrada i predlaganje projekata usmjerenih na poboljšanje položaja djece i mladih priprema i provedba projekata financiranih iz međunarodnih fondova i fondova Europske Unije; volonterski rad i djelatnosti volonterskih centara; razvijanje programa međunarodne suradnje i poticanje međunarodnih prijateljstava; izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnom propisu; jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

CILJANE SKUPINE:

 • AKADEMSKA ZAJEDNICA
 • BRANITELJI – VETERANI
 • DAROVITA DJECA I MLADI
 • GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA
 • INOVATORI
 • MLADI – OPĆA POPULACIJA
 • NACIONALNE MANJINE
 • NEZAPOSLENI
 • OBITELJ
 • ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE
 • ODGOJNO-OBRAZOVNI DJELATNICI
 • OSOBE S INVALIDITETOM
 • OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI
 • POSLODAVCI
 • REGIONALNA ILI LOKALNA SAMOUPRAVA
 • RODITELJI
 • SPORTAŠI
 • SPORTSKI DJELATNICI
 • STUDENTI
 • TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
 • UDRUGE I GRAĐANSKE INICIJATIVE
 • UČENICI
 • VOLONTERI