Centar Društvenih Inovacija provodi programe i projekte na tri razine:

  • Europskoj
  • Nacionalnoj
  • Lokalnoj

 

Na Europskoj razini djelujemo kroz brojna partnerstva sa srodnim organizacijama, uključeni smo u „SDG“ (Sustainable Development Goals) Globalne Ciljeve za održivi razvoj te aktivno razvijamo projekte i zagovaračke politike.

ERASMUS programi mobilnosti izuzetna su prilika za mlade gdje procesom neformalnog obrazovanja stječu nova znanja i kompetencije te šire mrežu kontakata. Kroz programe mobilnosti provodimo razmjene mladih i treninge za osobe koje rade s mladima.

Na nacionalnoj razini provodimo projekt: Mladi u Hrvatskoj aktivni oko Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) kroz koji aktivno surađujemo sa svim JLPRS te jačamo mlade za zauzimanje aktivne uloge u zajednici.

Provodimo istraživanja kako bi uspješno i temeljito pratili pojavnosti u društvu te temeljem rezultata mogli pravovremeno reagirati na najbolji način.

Na lokalnoj razini provodimo različite projekte za poboljšanje životnih uvjeta za mlade, njihovo obrazovanje kako kroz formalne tako i neformalne oblike obrazovanja. Aktivno stvaramo nove mogućnosti i ostvarujemo nove mogućnosti za mlade kako bi se uspješnije pripremili za ulazak u svijet rada.

Uz navedeno sudjelujemo i provodimo istraživanja i kreiramo lokalne programe za mlade kako bi se reagiralo na potrebe mladih u određenoj sredini te kako bi se donio strateški dokument i akcijski plan za daljnje djelovanje.

Centar Društvenih Inovacija pruža podršku i savjetovanje, te psihološko savjetovanje roditeljima, obiteljima, djeci i mladima te građanima.

Kroz poduzetničke projekte osnažujemo mlade za ulazak u svijet poduzetništva, pružamo edukacije te stvaramo osnovni set znanja za nove poduzetnike, podižemo svijest o društvenom poduzetništvu i pružamo razne usluge od savjetovanja do analize i istraživanja.